Ne duruyorsun? Hemen sohbete başla :)

user
security
* Şifreniz yoksa boş bırakın.


İRC İp Takip Sistemi  Mirc İp Takip Remotesi

İRC İp Takip Sistemi  Mirc İp Takip Remotesi ; IP Takip Sistemi Addona girdiğiz ipler sunucuya girdiğinde size uyarı verir ve geçici olarak shun atar açılan ekranda istefiğiniz işlemi yapabilirsiniz. Admin ve ircopların işine yarayabilecek bir kod.

 

IP Takip Sistemi kullanarak sunucunuza giren çıkan kişilerin takibini daha rahat takip edebilirsiniz. Kendim IP Takip Sistemi kullanmakta olup çok memnunum. Sizlere IP Takip Sistemi öneriyorum.

İRC İp Takip Sistemi  Mirc İp Takip Remotesi sizlere kolaylık sağlayacak bir addondur.

 

 

on *:start:{
if (!$hget(ips)) { .hmake ips | .hload ips ips.mercy }
if (!$hget(muafn)) { .hmake muafn | .hload muafn muafn.mercy }
}

alias ips { if !$dialog(ips) { .dialog -ms ips ips } }

alias islem { if !$dialog(işlem) { .dialog -ms işlem işlem } }
dialog işlem {
title “İşlem Merkezi”
size -1 -1 109 150
option dbu
text ” Nick :”, 1, 6 6 25 8
edit “”, 2, 40 4 65 13, read
text ” ident :”, 3, 6 22 25 8
edit “”, 4, 40 20 65 13, read
text ” iP :”, 5, 6 38 25 8
edit “”, 6, 40 36 65 13, read
text ” Şehir :”, 7, 4 54 37 8
edit “”, 8, 40 52 65 13, read
box “”, 12, 3 -2 105 69
text “Şuan Bu Kişiye Shun Atıldı”, 15, 3 68 102 8, center
button “Gline At”, 9, 3 79 48 17
button “Shun Kaldır”, 10, 55 79 48 17
button “Yardım’a Çek”, 11, 3 98 48 17
button “Özel’e Al”, 13, 55 98 48 17
button “Bu kişiyi Muaf Nicklere Ekle”, 14, 3 117 100 12
box “”, 16, 1 74 106 58
button “Kapat”, 17, 2 133 104 15, ok
}

on *:dialog:işlem:init:*: {
;mdx MarkDialog $dname
; mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(237,351,219)
; mdx SetColor $dname 1 textbg $rgb(237,241,219)
;mdx SetColor $dname 1 background $rgb(287,291,219)
;mdx SetFont $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 13 900 Verdana
; mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,15 background $rgb(237,241,219)
;mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,15 textbg $rgb(237,241,219)
;mdx SetColor $dname 15l text $rgb(199,92,2)
}

on *:dialog:işlem:sclick:13: { query $did(2).text }
on *:dialog:işlem:sclick:14: {
if $hget(muafn,$did(2).text).item { noop $input(Bu Nick Muaf Listede Mevcut,o,Muaf Uyarı) }
else {
if !$hget(muafn) { .hmake muafn 100 | .hadd -m muafn $did(2).text 1 | .hsave muafn muafn.mercy | shun $+(-*@,$did(6).text) | return $input(Nick Muaf Listeye Eklendi ve Shunu Kaldırıldı,o,Muaf Uyarı) }
else { .hadd -m muafn $did(2).text 1 | .hsave muafn muafn.mercy | shun $+(-*@,$did(6).text) | return $input(Nick Muaf Listeye Eklendi ve Shunu Kaldırıldı,o,Muaf Uyarı) }
}
}

dialog ips {
title “Sorunlu IP Tespit Merkezi”
size -1 -1 159 156
option dbu
list 1, 6 13 64 74, size
text ” IP’ler”, 2, 7 5 63 7
text ” Muaf Nick’ler”, 3, 88 5 64 8
list 4, 88 13 64 74, size
edit “”, 5, 6 91 64 12, multi autohs
button “IP Ekle”, 6, 6 107 64 12, flat
edit “”, 7, 88 91 64 12, multi autohs
button “Muaf Nick Ekle”, 8, 88 107 64 12, flat
button “« « KAPAT » »”, 15, 2 139 154 15, flat
box “”, 16, 2 -1 72 124
box “”, 17, 84 -1 72 124
box “”, 9, 2 122 154 16
text ” Silmek için üstüne Çift tıklayınız”, 10, 9 127 125 8
}

on *:dialog:ips:*:*: {
if $devent == init {
mdx MarkDialog $dname
mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(237,241,219)
mdx SetFont $dname 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 +b Turkish 13 950 Verdana
mdx SetColor $dname 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 textbg $rgb(237,241,219)
mdx SetColor $dname 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 background $rgb(237,241,219)
mdx SetColor $dname 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 text $rgb(0,0,0)
mdx SetColor $dname 9,10,12,13,14,15 background $rgb(237,241,219)
mdx SetColor $dname 9,10,12,13,14,15 textbg $rgb(237,241,219)
mdx SetFont $dname 2,5,6,7,9,10,11,14 13 950 Verdana
mdx SetColor $dname 9,10,15 textbg $rgb(237,241,219)
mdx SetFont $dname 9,10,15 13 950 Verdana
mdx SetColor $dname 2,3,10l text $rgb(199,92,2)
var %:ips = 1 | while %:ips <= $hget(ips,0).item { .did -a $dname 1 $hget(ips,%:ips).item | inc %:ips }
var %:muafn = 1 | while %:muafn <= $hget(muafn,0).item { .did -a $dname 4 $hget(muafn,%:muafn).item | inc %:muafn }
}
if $devent == sclick {
if $did == 6 { if (*.* iswm $did(5)) { if $hget(ips,$did(5)) { return } | if !$hget(ips) { .hmake ips 100 | .write ips.mercy | return } | .hadd -ms ips $did(5) $rand(10,999) | .hsave -o ips ips.mercy | did -a $dname 1 $did(5) | did -r $dname 5 } }
if $did == 8 { if $did(7) { if #* iswm $did(7) || *.* iswm $did(7) { return } | if !$hget(muafn) { .hmake muafn 100 | .write muafn.mercy | return } | if $hget(muafn,$did(7)) { return } | .hadd -ms muafn $did(7) $rand(10,9999) | .hsave muafn muafn.mercy | .did -a $dname 4 $did(7) | did -r $dname 7 } }
if $did == 10 { if %:nick { .sajoin %:nick #0,0 | unset %:nick | unset %:ipp } }
if $did == 12 { if %:nick { .shun $+(-*@,%:ipp) | unset %:nick | unset %:ipp } }
if $did == 11 { if %:ipp { gline $+(*@,%:ipp) – Sorunlu | unset %:ipp | unset %:nick } }
if $did == 13 { if %:nick { var %:com = 1 | while %:com <= $comchan(%:nick,0) { ban -k $comchan(%:nick,%:com) %:nick Sorunlu | inc %:com } unset %:nick | unset %:ipp } }
if $did == 15 { unset %:nick | unset %:ipp | .dialog -c $dname }
}
if $devent == dclick {
if $did == 1 { .hdel ips $hfind(ips,$did(1).seltext,1,W).item | .hsave -o ips ips.mercy | .hload ips ips.mercy | .did -d $dname 1 $did(1).sel }
if $did == 4 { .hdel muafn $hfind(muafn,$did(4).seltext,1,W).item | .hsave -o muafn muafn.mercy | .hload muafn muafn.mercy | .did -d $dname 4 $did(4).sel }

}
}

on *:dialog:işlem:*:*: {
if $devent == init { renklendirici 20 }
if $devent == sclick {
if $did == 9 { gline $+(*@,$did(6).text) Sorunlu | dialog -c $dname }
if $did == 10 { .shun $+(-*@,$did(6).text) | return $input(Shun Kaldırıldı,o,İşlem Merkezi) }
if $did == 11 { sajoin $did(2).text #Yardim }
}
}

on *:snotice:*Client connecting on port*:{
if $hget(muafn,$9) { return }
.enable #ips | .who +I $9
var %:ip = 1 | while %:ip <= $hget(ips,0).item { if $+($hget(ips,%:ip).item,*) iswm $token($token($10,2,64),1,41) { .islem | set %:nick $9 | set %:ipp $token($token($10,2,64),1,41) | .shun %:nick – Sorunlu | .splay $mircdirsounds\uyar.wav | break } | inc %:ip }
}

#ips off
raw 352:*:{ haltdef
var %:ip = 1 | while %:ip <= $hget(ips,0).item {
if $+($hget(ips,%:ip).item,*) iswm $4 {
if !$dialog(işlem) { .dialog -ms işlem işlem }
var %:rand $rand(10,9999999)
.sockopen $+(bul,%:rand) anonymouse.org 80 | .sockmark $+(bul,%:rand) $4
.did -a işlem 2 $6 | did -a işlem 4 $3 | did -a işlem 6 $4 | did -a işlem 8 Bekleyin..
break
}
inc %:ip
}
.disable #ips
}
#ips end
alias htmlfree { if ($len($1-) <= 900) { var %x, %i = $regsub($1,/(^[^<]*>|<[^>]*>|<[^>]*$)/g,$null,%x), %x = $remove(%x, ,$chr(9)) | return %x } }
on *:sockopen:bul*:{
var %:city sockwrite -n $sockname
%:city GET /cgi-bin/anon-www.cgi/http://whatismyipaddress.com/ip/ $+ $sock($sockname).mark HTTP/1.1
%:city Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
%:city Accept-Language: tr-TR
%:city User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
%:city Host: anonymouse.org
%:city DNT: 1
%:city Connection: Keep-Alive
%:city $crlf
if $dialog(işlem) { .did -r işlem 8 | .did -a işlem 8 Siteye Baglanıldı.. }
}
on *:sockread:bul*:{
if ($sockerr) { .sockclose $sockname | if $dialog(işlem) { .did -r işlem 8 | .did -a işlem 8 Hata.. | return } }
var %city | sockread %city
if (Country: isin %city) { if $token($htmlfree(%city),2,58) != Turkey { if $dialog(işlem) { sockclose $sockname | .did -r işlem 8 | .did -a işlem 8 Yurt Dışı… | return } } }
if (City: isin %city) { if $dialog(işlem) { .did -r işlem 8 | .did -a işlem 8 $token($htmlfree(%city),2,58) | sockclose $sockname } }
}

İRC İp Takip Sistemi konularına bu kategorilerden ulaşabilirsiniz. Sizlerde bu konularda yardım almak için sohbet odalarımız içerisinde bulunan operhelp ve destek kanallarımızdan yardım alabilirsiniz. Aklınıza takılan bişey olursa her türlü konuda chat sitesi aracılığı ile ücretsiz üyeliksiz şekilde bizlere iletebilir yararlanabilirsiniz.

Sohbetimize katilmak istiyorsaniz lütfen Sohbete Bağlan tiklayiniz. Web üzerinden sohbete katilmaniz için JAVA yüklü olmalidir.
Eger Javaniz yüklü degilse BURAYA tiklayarak mIRC indiriniz.Mobil Kullanicilar için Mobil Sohbete Bağlan Dostluk arkadaslik sohbet muhabbet yeni bayan arkadaslar hepsi burada.

sohbet odaları
mobil sohbet.Editör: admin
*Yorumlarınız onaylandıktan sonra görüntülenecektir.